HIKOKI G3623DAW4Z Akku Winkelschleifer "Bürstenlos"  36V -230mm -Basic