HIKOKI DV18DBL2WPZ  Akku Schlag-Bohrschrauber 18V - 5,0-136Nm
HIKOKI DV18DBL2WPZ  Akku Schlag-Bohrschrauber 18V - 5,0-136Nm
HIKOKI DV18DBL2WPZ  Akku Schlag-Bohrschrauber 18V - 5,0-136Nm
HIKOKI DV18DBL2WPZ  Akku Schlag-Bohrschrauber 18V - 5,0-136Nm
HIKOKI DV18DBL2WPZ  Akku Schlag-Bohrschrauber 18V - 5,0-136Nm
Preview: HIKOKI DV18DBL2WPZ  Akku Schlag-Bohrschrauber 18V - 5,0-136Nm
Preview: HIKOKI DV18DBL2WPZ  Akku Schlag-Bohrschrauber 18V - 5,0-136Nm
Preview: HIKOKI DV18DBL2WPZ  Akku Schlag-Bohrschrauber 18V - 5,0-136Nm
Preview: HIKOKI DV18DBL2WPZ  Akku Schlag-Bohrschrauber 18V - 5,0-136Nm
Preview: HIKOKI DV18DBL2WPZ  Akku Schlag-Bohrschrauber 18V - 5,0-136Nm