HIKOKI DS18DBL2  Akkuschrauber 18V - 5,0AH-136Nm
HIKOKI DS18DBL2  Akkuschrauber 18V - 5,0AH-136Nm
HIKOKI DS18DBL2  Akkuschrauber 18V - 5,0AH-136Nm
HIKOKI DS18DBL2  Akkuschrauber 18V - 5,0AH-136Nm
HIKOKI DS18DBL2  Akkuschrauber 18V - 5,0AH-136Nm
Preview: HIKOKI DS18DBL2  Akkuschrauber 18V - 5,0AH-136Nm
Preview: HIKOKI DS18DBL2  Akkuschrauber 18V - 5,0AH-136Nm
Preview: HIKOKI DS18DBL2  Akkuschrauber 18V - 5,0AH-136Nm
Preview: HIKOKI DS18DBL2  Akkuschrauber 18V - 5,0AH-136Nm
Preview: HIKOKI DS18DBL2  Akkuschrauber 18V - 5,0AH-136Nm